Logens lokaler

Logebygningen bruges og ejes af søsterloge nr. 4” Erica”, og broderloge nr 34 ”Dannebrog”.

Desuden har Lejrforeningen ”Sct Jørgen”, Matriarklejren nr. 7 ”Oasen” og Patriarklejren nr 18 "Hardsyssel" hjemsted her.  

Efter at søstrene og brødrene hidtil havde holdt deres møder i lejede lokaler, blev der i året 1936 opført denne smukke logebygning i Kirkestræde 7. Bygningen er tegnet af arkitekt Kristian Jensen

Selve indvielsen af logens lokaler var berammet til den 21. januar 1937- på broderloge nr  34  ”Dannebrogs” 21 års stiftelsesdag - men på grund af en hård vinter måtte dette udsættes til den 23. maj 1937.

Indvielsen blev foretaget af daværende br Storsire Valdemar Madsen.

Ordensbygningen har møde- og selskabslokaler, og udover de mange loge arrangementer, benyttes lokalerne ligeledes til private selskaber og møder.

Henvendelse vedrørende udlejning bedes rettet til ejendomsudvalget.

Her ses spisestuen, hvor vi har selskabeligt samvær efter logemødet på første sal.

Den store endevæg er udsmykket af kunstneren Albert Emiel.

En for længst afdød br. Thy Christensen har forklaret billedet således:

billedet til venstre symboliserer Venskabet. Drengen med bolden prøver på at komme med i legen, som de andre har, og dermed deltage i deres venskab.

Det midterste billede symboliserer Kærlighed. Kvinden siger, at hun kan vise ham vejen til næstekærlighed, men han må selv gå den.

billedet til højre symboliserer næstekærligheden. Vi ser der familiesammenholdet.

Livets træ vokser op over alle tre billeder, og dette symboliserer Sandheden.

 

Overmesterstolen

 

Kapellanstolen

 

   
© ALLROUNDER