Hvad foretager vi os ?

Loge nr. 4 Erica holder møde den 1. og 3. tirsdag i måneden i perioden 1.september til 15.maj.
Logemøderne er delt op i ”det egentlige logemøde” og ”den selskabelige del.”
 
Mødet begynder kl. 19.00 men vi mødes gerne ved 18.30-tiden for at hilse på hinanden, inden vi begiver os i logesalen.
 
Logemødets 1. del afholdes i logesalen og ledes efter en fastlagt dagsorden , der er fælles for alle landets søster- og broderloger.
Dagsordenens indhold minder om et almindelig bestyrelsesmødes dagsorden og er så bred, at der er mulighed for at drøfte mange forskellige ting, blot kan der ikke drøftes politik eller religion.
Foruden at lære at arbejde med os selv på det menneskelige plan, arbejdes der også med flere forskellige humanitære opgaver.
Der kan også være andre aktiviteter, f.eks. kulturelle indlæg i form af foredrag eller indlæg ved søstrene. 
 
2. del, den selskabelige del af vore logemøder foregår i et af vore smukke selskabslokaler, hvor vi spiser et let måltid sammen, synger, hører foredrag, hygger os og har det rart med hinanden. Af andre former for samvær kan nævnes udflugter, koncerter, virksomhedsbesøg, åbenthus-arrangemeneter, julebasar, julestemning mv.
 
Vi søstre i Erica kan kun tilføje, at logen er et godt og dejligt fristed for alle, der efter en travl hverdag har lyst til at arbejde med sig selv samt med og for andre på det menneskelige plan. 
 
   
© ALLROUNDER