Hvordan bliver jeg Odd Fellow?

Der er kun få ting, der kræves for at blive en Odd Fellow. 
 
Du skal være myndig, have et godt omdømme samt ordnede økonomiske forhold og din ægtefælle/samlever (hvis du har en) skal give sit samtykke. 
 
Desuden forlanges det, at du skal tro på "et højeste væsen som jordens skaber og opretholder". 
 
Da det at være medlem af Odd Fellow Ordenen ikke kan betragtes som at være medlem af en forening, som du blot kan melde dig ind i - forlanges det også, at du har en forslagsstiller (en proponent) som er Odd Fellow og som kender dig og mener, at medlemsskabet vil være noget for dig. 
 
Du starter med at gennemgå en indvielse, der er baseret på et særligt højtideligt ritual - hvorefter du, afhængigt af din mødeaktivitet, vil gennemgå yderligere 3 gradetildelinger i løbet af et par år. 
 
Disse grader er baseret på Ordenens grundprincipper om Venskab, Kærlighed og Sandhed - og når tredje og sidste gradetildeling er modtaget, har du opnået alle medlemsrettigheder, herunder stemmeret. 
 
Retten til at stille op til et embede i logen eller til særlige tillidsposter opnås 12 måneder efter modtagelsen af tredje gradetildeling.
Læs mere på http://www.oddfellow.dk/hvordan-bliver-jeg-medlem.html
Odd Fellow Ordenen udgiver 9 gange om året et medlemsblad. Disse kan læses på http://www.oddfellow.dk/information/odd-fellow-bladet.html
 
   
© ALLROUNDER