Hvad er formålet ?

Ordenens hovedmål har både et etisk og et humanitær sigte:
  • Etisk - rettet mod den enkelte
  • Humanitært - rettet mod det lokale, nationale og internationale – udenfor Ordenen.
Da Odd Fellow Ordenen bygger sit virke på medmenneskelighed og næstekærlighed,  er det
humanitære arbejde i højsædet i enhver søsterloge.
Den tjener sig selv bedst, som tjener andre er en etisk livsholdning som udvikler os personligt til glæde for andre. 
 
Ordenens fire grundstene:
 
”Besøg de syge, hjælp de trængende, begrav de døde og opdrag de forældreløse”
 
Ordenens tre grundprincipper:
 
Venskab, Kærlighed, og Sandhed  
 
Læs mere om formålet under Odd Fellow Ordenen
 
   
© ALLROUNDER