iTidligere haft embede:

Herunder er oplistet de af logens søstre, som har beklædt et embede. De udnævne embeder figurerer øverst, da det oftest er her, man har brug for at finde en afløser. Listerne indeholder ikke alle de søstre, som har beklædt embedet, da det skal være brugbart. Derfor er undladt søstre, hvor helbredet forhindrer dem i at vikariere og undladt er også søstre, som er udgået eller blevet overflyttet.

UDNÆVNTE EMBEDSMÆND

Kapellan:

Else Ebbensgaard Poulsgaard

Lissie Nybye

Joan Ravnsbæk

Margreth Laumann

Monique Olesen

Jenny Schou

Herdis Hvidberg

Anna Lise Nystrup Nielsen

Alice Andersen


Ceremonimester:

Else Marie Jensen

Jytte Skovgaard Larsen

Anna Birgitte Jørgensen

Elinor Lange

Jenny Schou

Grethe Nørgaard


Højre assistent Ceremonimester:

Lily Sørensen

Christa Dyeremose

Inga Thyme

Helene Dinsen

Johanne Johannesen

Tove Karmark

Else Bugge

Anne Marie Nielsen

Grethe Kristensen


Venstre assistent Ceremonimester:

Inger Margrethe Ørts

Lis Andersen

Christa Dyeremose

Inge Bjerg

Eva Skjødt Nielsen

Grethe Kristensen

Anna Tang

Lissie Nyby

Gerda Nielsen


Inspektør:

Mitzi Gjedsig

Lily Sørensen

Gitte Preussler

Else Bugge

Annelis Klein Rasmussen


Indre Vagt:

Margreth Laumann

Bodil Espersen

Mitzi Gjedsig

Jytte Larsen

Lissie Nybye

Margreth Laumann

Bodil Nielsen(Sussi)

Karen Lis Hjortkær

Lilli Henriksen


Ydre Vagt:

Else Krejlgaard

Else Vilsgaard

Tove Schobius

Jytte Skovgaard Larsen

Eva Skjødt Nielsen

Bodil Nielsen (Sussi)

Johanne Johannesen

Tove Karmark

Rita Nielsen

Anne Marie Nielsen

Herdis Hvidberg


Højre assistent Overmester:

Annelis Klein Rasmussen

Elly Opstrup                        

Margreth Laumann         

Anna Sølvsten   

Bodil Espersen

Karen Margrethe Søe

Eva Skjødt Nielsen

Jytte Larsen

Helene Dinsen

Gunhild Nielsen

Christa Dyeremose

Herdis Hvidberg

Kirsten Pedersen


Venstre assistent Overmester:

Elinor Lange

Else Krejlgaard

Lis Andersen

Jonna Johannesen

Monique Olesen

Lis Munksgaard

Mitzi Gjedsig

Lissie Nybye

Inge Bjerg

Grethe Nørgaard

Bodil Nielsen (Sussi)

Grethe Kristensen

Alice Andersen


Højre assistent Undermester:

Else Vilsgaard

Annelis Klein Rasmussen

Greta Dernehl

Margreth Laumann

Anna Sølvsten

Bodil Espersen

Eva Skjødt Nielsen

Karen Margrethe Søe

Johanne Johannesen

Tove Karmark

Grethe Kristensen

Herdis Hvidberg


Venstre assistent Undermester:

Else Bjerre

Elinor Lange

Elly Opstrup

Aase Nystrup

Mitzi Gjedsig

Lissie Nybye

Lilli Henriksen

Karen Lis Hjortkær

Christa Dyeremose

Inge Bjerg

Rita Nielsen

Gudrun Wegeberg


Organist:

Hanne Øllgaard

Anna Birgitte Jørgensen

Gudrun Wegeberg

Hanne Øllgaard

Inga Thyme


VALGTE EMBEDSMÆND

Kasserer:

Lis Toft Madsen

Aase Nystrup

Karen Lis Hjortkær

Lilli Henriksen

Inge Bjerg

Grethe Nørgaard

Kirsten Pedersen


Skatmester:

Inga Thyme

Else Lykke

Joan Ravnsbæk

Gunhild Nielsen

Ingelise Pedersen


Sekretær:

Tove Karmark

Helle Gedsø

Elly Opstrup

Gitte Preussler

Dorthe Unnerup-Madsen

Inga Thyme

Anna Lise Nystrup Nielsen

Gunhild Nielsen

Tove Brich

Herdis Hvidberg

Anne Marie Nielsen


Undermester:

Helle Gedsø

Tove Schobius

Gitte Preussler

Hanne Øllgaard Madsen

Else Lykke

Mitzi Gjedsig

Joan Ravnsbæk

Anna Lise Nystrup Nielsen

Tove Brich


Overmester:

Else Lykke

Gitte Preussler

Hanne Øllgaard Madsen

Else Lykke

Mitzi Gjedsig

Joan Ravnsbæk

Anna Lise Nystrup Nielsen

Herdis Hvidberg

Tove Brich

 


 

Eksmestre:

Gitte Preussler

Hanne Øllgaard Madsen

Else Lykke

Mitzi Gjedsig

Joan Ravnsbæk

Anna Lise Nystrup Nielsen

Herdis Hvidberg

Tove Brich

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

   
© ALLROUNDER